Kurser

Presentationsteknik i digitala och hybrida möten

Bli en vinnare i digitala och hybrida möten

6

timmar

7900 SEK.

Bakgrund

Digitala möten innebär nya utmaningar och ställer höga krav på dig som leder möten och presenterar. Men här finns också nya möjligheter och fördelar. Denna utbildning handlar om hur du blir bättre och tryggare i det digitala rummet. Du får bland annat tips och råd kring hur du skapar engagemang, struktur, delaktighet samt hur du bör använda Power Point och interaktiva verktyg. Vi går också igenom klassiska fallgropar att undvika samt diskuterar deltagarnas erfarenheter av presentationer i digitala och hybrida möten. Utbildningen genomförs i Teams, men är lämplig oavsett vilket mötesprogram du använder.
 
Nyttan med kursen

Efter avklarad utbildning har du konkreta verktyg, tips och metoder som gör dig till en vinnare i fortsatta digitala och hybrida möten. Du kommer att kunna effektivisera planering och genomförande så att du känner dig tryggare och sparar tid.
 
Innehåll

Fram till lunch fokuserar vi på:
 
• En välkomnande introduktion
• Det digitala språnget
• Den tekniska hårdvaran; dator, kamera, högtalare och ljussättning
• Syfte med presentationen och hur du anpassar efter mottagaren
• Kompetenser hos en bra talare
• Hur deltagarna lyssnar
• Uppmärksamhetens fallgropar
• Att skapa struktur och röd tråd i det digitala mötet
• Att hantera frågor och säkerställa att informationen har nått fram
• Hur du skapar dialog och delaktighet
 
Efter lunch fokuserar vi på:
 
• Röst, kropp och blick
• Olika varianter på inledningar
• Presentationstekniska hjälpmedel och verktyg
• Att tänka på i det hybrida mötet
• Ethos, logos och pathos – kommunikationskonstens tre fundament
• Känsla vs rationalitet i framförandet
• Storytelling
• Att hantera nervositet
• Styrkor och utvecklingsområden
• Det här tar jag med mig
 
Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att hålla digitala och hybrida möten samt presentationer.
 
Övrigt

Utbildningstillfället i Teams förutsätter att alla deltagare har möjlighet att koppla upp sig i Teams samt att de sitter med en bra internetuppkoppling, webkamera och mikrofon. Det är en fördel att ha programmet Teams installerat på sin dator, men det går också att ansluta via Teams online.
 
Material

Du kommer åt kurspresentationen, ditt diplom och annat relevant material genom JUC-me onlineportal.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.