Undervisare

Tillbaka

Oskar Sergel

VD, O. Sergel Talarkonst AB

Oskar Sergel har sedan 2011 hjälpt tusentals människor att bli intressantare att lyssna till, bli bättre strukturerade talare, effektivare i att kommunicera, mer entusiasmerande och framförallt tydligare och tryggare i rollen att tala inför och med andra.

Oskar arbetar med väl beprövade och effektiva metoder som steg för steg hjälper till,att hitta rollen som föredragshållare och mötesledare. Tillsammans med aktuell forskning och litteratur på området får deltagarna på kursen,mängder av bra och effektiva verktyg, tips och råd för att,hålla vinnande presentationer och möten.