Kurser

Praktiska erfarenheter från den nya rekonstruktionslagen

Fokus på de tvistiga problemområdena som hittills har identifierats

6

timmar

7900 SEK.

Innehåll

En ny rekonstruktionslagstiftning trädde i kraft den 1 augusti. Arbetssättet förändrades därigenom väsentligt. I rekonstruktionslagen återfinns helt nya regler om rekonstruktionsplaner och en rad komplexa frågeställningar finns. Kursen kommer att fokusera på de praktiska erfarenheterna från den nya lagen samt de tvistiga problemområdena som hittills identifierats.


Nyttan med kursen


De nya förändringarna är omfattande och regelverket är komplext. Under denna kurs görs en genomgång av regelverket samt de aktuella frågeställningar som finns. Målsättningen är att kursen ska generera kunskaper och insikter av stor betydelse i den dagliga verksamheten för den praktiserande insolvensjuristen och de jurister som företräder fordringsägare.


På kursen får du:

  • Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du står inför rörande rekonstruktioner i allmänhet och rekonstruktionsplaner och planförhandling i synnerhet
  • Djupare insikt i den nya rekonstruktionslagstiftningen
  • En förståelse för framförallt rekonstruktionsplanen och antagandet/fastställandet av denna
  • Verktyg att hantera nödvändiga åtgärder under en rekonstruktion
  • Överblick över praktiska frågor och potentiella tvistefrågor
  • Uppdatering av gällande rätt 

Målgrupp


Primärt: Insolvensjurister; konkursförvaltare, rekonstruktörer

Sekundär målgrupp: Personer som på olika sätt kommer i kontakt med företag som får ekonomiska problem eller har klienter som kommer i kontakt med dessa.


Material
Du kommer åt kurspresentationen, ditt diplom och annat relevant material genom JUC-me onlineportal.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.