Nya regler om vertikala avtal

 Kommissionens nya gruppundantag för vertikala avtal

6

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Nya regler för vertikala avtal och nya regler för affärer på Internet samt plattformsekonomi som började gälla den 1 juni 2022.

 

Nyttan med kursen
 

EU har tagit fram nya riktlinjer som rör vertikala avtal, t.ex. distributionsavtal. Vi kommer att gå igenom regelverket för vertikala avtal, med särskilt fokus på vad som är nytt och hur det kan komma att påverka företag som t.ex. är eller använder distributörer och mellanhänder.

Nya regler gäller för verksamhet på nätet, dels genom en förordning om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG (Digtial Services Act - DSA). Vi kommer gå igenom vad dessa regler kan komma att innebära för de digitala marknaderna, och hur regelverken kommer att påverka företag med verksamhet på Internet.
 

På kursen får du...

  • Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du står inför vid distribution av varor och tjänster, samt er verksamhet på Internet  
  • En förståelse för vad de nya reglerna syftar till, och hur de praktiskt kan påverka din affär
  • Verktyg för att säkerställa att dina avtal följer gällande regler, samt hur du kan agera om dina samarbetspartners eller konkurrenter agerar på ett sätt som strider mot reglerna
  • Uppdatering av gällande rätt och eventuellt kommande reglering/lagar
     

Målgrupp

Bolagsjurister, jurister vid branschföreningar, advokater, biträdande jurister samt affärsutvecklare och avtalsansvariga för försäljning online.