Undervisare

Tillbaka

Mikael Kubu

Koncernchef, Ackordscentralen

Mikael Kubu är koncernchef för Ackordscentralen sedan 2009 och var dessförinnan VD för Ackordscentralen i Stockholm från 2003. Han har varit konkursförvaltare sedan 2001. Mikael har vidare en bakgrund som advokat hos dåvarande Schagers Advokatbyrå.
Mikael är styrelseordförande i samtliga Ackordscentralens dotterbolag, styrelseledamot i Stiftelsen Ackordscentralen, styrelseledamot i Institutet för Företagsrekonstruktion samt ledamot i Nordiskt Insolvensnätverk. Mikael Kubu hanterar regelmässigt större obeståndsärenden så som konkursförvaltare, rekonstruktör eller som rådgivare. Han arbetar också med informella omstruktureringar av bolag med ekonomiska problem. Vidare har Mikael Kubu ett antal externa styrelseuppdrag.