Undervisare

Tillbaka

Louise Sjödahl

Rekonstruktör, konkursförvaltare vid Ackordscentralen samt expert i Rekonstruktionsutredningen

Louise Sjödahl är specialiserad på insolvensrätt. Hon är sedan många år verksam som rekonstruktör och konkursförvaltare vid Ackordscentralen och hanterar därtill, olika omstruktureringsärenden liksom likvidationer.

Louise var av Justitiedepartementet förordnad som expert i Rekonstruktionsutredningen, som arbetat fram förslaget om en ny rekonstruktionslagstiftning. Hon föreläser löpande för externa uppdragsgivare om den kommande rekonstruktionslagstiftningen men även om företagsrekonstruktioner i allmänhet samt konkurs- och aktiebolagsrättsliga frågeställningar.

Under femton års tid har hon även årligen gästföreläst vid Stockholms universitet om rekonstruktioner. Vid sidan av detta arbetar Louise Sjödahl i olika skriftprojekt rörande företagsrekonstruktioner.,Hon har även erfarenhet från advokatbyrå såväl i Sverige som utomlands och har olika externa styrelseuppdrag.