Kurser

EU-rättslig process och metod

 Få praktiskt användbara kunskaper

6,5

timmar

7900 SEK.

Bakgrund

När mer komplexa EU-rättsliga frågeställningar dyker upp behöver jurister använda sig av en annan juridisk metod än den som traditionellt används i Sverige. Kursen ger dig praktiskt användbara kunskaper för hanterandet av detta.

Innehåll

EU-rättslig process och metod är en fördjupningskurs som förser dig som deltagare med konkreta och praktiskt användbara kunskaper som är nödvändiga för att handskas med de metod- och processfrågor som ofta dyker upp i den praktiska tillämpningen.

Kursen behandlar:

  • EU-domstolens och tribunalens juridiska metod
  • Domstolarnas användning av allmänna rättsprinciper, prejudikatstolkning och tolkningsmetoder
  • Svenska domstolars förväntade användning av EU:s tolkningsmetoder
  • Möjligheten att använda förarbeten inom EU-rätten
  • Processen vid EU:s domstolar
  • Tillämpning av EU-rätt i Sverige
  • Krav på effektiva rättsmedel och skyldigheten att begära tolkningsbesked från EU-domstolen

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en djupare förståelse för EU-rättens inverkan på den svenska rätten.


Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.