Undervisare

Tillbaka

Ulf Jensen

Professor emeritus, Lunds universitet,

Ulf Jensen, professor emeritus från Lunds universitet och tidigare gästprofessor på Chalmers och Högskolan Väst. Författare till bland annat Kommunala marktransaktioner (tillsammans med Kjell Sollbe) Norstedts 2020, Panträtt i fast egendom (elva upplagor sedan 1989) och Mark- och miljörätt (tillsammans med Ulf Cervin) 11 uppl 1996.