Kurser

Lagfart och fastighetsköp

Så kan du välja de bästa ekonomiska lösningarna

6

timmar

8995 SEK.

Innehåll

Kursen beskriver fastighetsköpets former med särskild inriktning mot lagfart. Punkter som kommer att behandlas är:
 

 • Köpekontrakt och köpebrev
  • Svävarklausuler och andra villkor
  • Ogiltiga klausuler
  • Klausuler som gör köpet ogiltigt
  • Tilläggsköpeskilling
    
 • Nyttan med lagfart:
  • Rätt att ta ut nya pantbrev
  • Skydd mot andra köpare
  • Skydd när säljaren inte är ägare
    
 • Ansökan
  • Skriftlig ansökan om lagfart
  • Elektronisk lagfartsansökan
  • Värdeintyg
    
 • Inskrivningsmyndighetens hantering
  • Avslagsgrunder
  • Vilandeförklaring
  • Uppskov
  • Lagfartssammanträde
    
 • Lagfartskapning
  • Underrättelse och överklagande
  • Återställande av lagfarten
    
 • Plikten att söka lagfart
  • Så beräknas tremånadersfristen
  • Risken för ett vitesföreläggande
    
 • Fastighetsreglering i stället för lagfart
  • Stämpelskatt
    

Nyttan med kursen

På kursen får du nödvändiga kunskaper för att hantera fastighetsköp och för att kunna välja de bästa ekonomiska lösningarna.

 • Relevant lagstiftning presenteras
 • Betydelsefulla och ofta åberopade rättsfall gås igenom
 • Risker vid fastighetsköp analyseras
   

Målgrupp

Kursen är tänkt att vara till nytta för dem som företräder företag eller klienter vid köp av fastigheter. Hit hör ansvariga på bygg- och fastighetsbolag, liksom advokater, andra jurister och konsulter. 


Kursen är värdefull även för dem som arbetar med fastigheter på kommuner. 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.