Kurser

Lagfart och fastighetsköp

Så kan du välja de bästa ekonomiska lösningarna

6

lektioner

8995 SEK.

Innehåll

Kursen beskriver fastighetsköpets former med särskild inriktning mot lagfart. Punkter som kommer att behandlas är:
 

 • Köpekontrakt och köpebrev
  • Svävarklausuler och andra villkor
  • Ogiltiga klausuler
  • Klausuler som gör köpet ogiltigt
  • Tilläggsköpeskilling
    
 • Nyttan med lagfart:
  • Rätt att ta ut nya pantbrev
  • Skydd mot andra köpare
  • Skydd när säljaren inte är ägare
    
 • Ansökan
  • Skriftlig ansökan om lagfart
  • Elektronisk lagfartsansökan
  • Värdeintyg
    
 • Inskrivningsmyndighetens hantering
  • Avslagsgrunder
  • Vilandeförklaring
  • Uppskov
  • Lagfartssammanträde
    
 • Lagfartskapning
  • Underrättelse och överklagande
  • Återställande av lagfarten
    
 • Plikten att söka lagfart
  • Så beräknas tremånadersfristen
  • Risken för ett vitesföreläggande
    
 • Fastighetsreglering i stället för lagfart
  • Stämpelskatt
    

Nyttan med kursen

På kursen får du nödvändiga kunskaper för att hantera fastighetsköp och för att kunna välja de bästa ekonomiska lösningarna.

 • Relevant lagstiftning presenteras
 • Betydelsefulla och ofta åberopade rättsfall gås igenom
 • Risker vid fastighetsköp analyseras
   

Målgrupp

Kursen är tänkt att vara till nytta för dem som företräder företag eller klienter vid köp av fastigheter. Hit hör ansvariga på bygg- och fastighetsbolag, liksom advokater, andra jurister och konsulter. Kursen är värdefull även för dem som arbetar med fastigheter på kommuner.
 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.