Kurser

Omplacering och undantag från turordningen

Nya regler om omstrukturering och övertalighetshantering

3,5

timmar

2900 SEK.

Innehåll

Vid en omorganisation av ett företag eller vid övertalighetshantering i företaget aktualiseras reglerna i LAS och kollektivavtal om omplacering och turordning.
Genom Nya LAS och Huvudavtalet har det tillkommit nya regler som har betydelse för denna hantering.
Kursen fokuserar på de viktigaste punkterna i de nya reglerna.

Frukostseminariet behandlar bl.a.:

 • Måste arbetsgivaren tillämpa någon viss turordning vid förändrade arbetsuppgifter?
 • Vilken betydelse har omplaceringsutredningen?
 • Kan arbetsgivaren genomföra en lönesänkning i samband med att arbetsuppgifter förändras?
 • Hur stora förändringar måste en arbetstagare vara beredd att acceptera?
 • Vilka undantagsmöjligheter har arbetsgivaren?
 • Handlar turordning bara om anställningstid?
 • Kan annat än formell utbildning beaktas som kvalifikation?
 • Vem avgör vad som är relevant kompetens?
 • Vem ansvarar för att tillräckliga kvalifikationer finns?
 • Vem ska bevisa vad i händelse av en tvist?

Målgrupp

Frukostseminariet vänder sig bland annat till arbetsrättsjurister, advokater samt erfarna HR-medarbetare och förhandlare inom arbetsmarknadens organisationer.

Program

Kl. 08:30-09:00
Registrering 

Kl. 09:00-10:15 

Pass 1 
 • Reglerna om arbetsbrist 
 • Principerna för arbetsgivarens skyldigheter 
 • Omplacering och skäligt omplaceringserbjudande 
   
Kl. 10:15-10:30 Kaffepaus 
 
Kl. 10:30-12:30 
Pass 2 
 • Reglerna om turordning och turordningskretsar 
 • Fria undantag enligt lag och Huvudavtal 
 • Undantag till följd av kravet på tillräckliga kvalifikationer 
 • Avtalsturlista 

Kl. 12:30 Kursen avslutas

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.