Kurser

Förhandlingsteknik för arbetsrättsjurister

En tvådagarskurs fylld med praktiska verktyg för att optimera dina förutsättningar

12

timmar

15900 SEK.

Innehåll

Kursen ger praktiska verktyg som kommer att optimera dina förutsättningar inför förhandlingar i en arbetsrättslig kontext. Experten Johan Lagerbielke kommer gå igenom hur du kan effektivisera förberedelser inför prisförhandlingar och för att ha goda förutsättningar i att vinna förhandlingar. Under kursen får du också utveckla dina kunskaper om tvistelösningsförhandling, tvister om upphovsrätt och höra analyser om vanliga arbetsrättsliga situationer.

DAG 1 – Effektiv förberedelse inför prisförhandlingar, att vinna förhandlingar samt psykologin i genomförandet

Vi kommer under dagen att lära oss grunderna i prisförhandlingar och vinna-vinnaförhandlingar samt hur man kommunicerar effektivt med motparten.

Under den första kursdagen kommer fokus att ligga på förberedelse inför förhandling och att träna förhandling. Till vår hjälp kommer vi att ha en allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelsemodellen som vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm.

Under den första dagen så får du träna dig på att förhandla så att du får en så bra uppgörelse som möjligt, och samtidigt får en nöjd motpart. Förhandlingssimuleringarna den första kursdagen kommer att ha ett allmänt innehåll. Syftet med detta är att fokus skall ligga på själva förhandlingstekniken och inte på den arbetsrättsliga analysen som annars lätt kan hamna i förgrunden.

DAG 2 – Arbetsrättsliga tvistelösningsförhandlingar, tvist om upphovsrätt och konfliktlösande förhandlingar när parterna inte har någon samsyn på vad som har hänt.

Under den andra kursdagen kommer vi att analysera vanliga arbetsrättsliga situationer ur ett förhandlingsperspektiv och förbereda en arbetsrättslig tvistelösningsförhandling i form av en tvist om upphovsrätt. I förhandlingssimuleringar kommer vi att sätta förhandlingstekniken i en arbetsrättslig kontext. Vi kommer även att arbeta med konfliktlösande förhandlingar när parterna inte har någon samsyn av vad som de facto hänt. Vi kommer också att gå igenom de nya rönen inom förhandlingsforskningen och hur de nya kunskaperna kan användas av dig som arbetar med arbetsrättsliga förhandlingar.

Kursen behandlar bland annat:

  • Förhandlingar i allmänhet
  • Förberedelse inför förhandling
  • Pris- och problemlösande förhandlingar
  • Förhandlingens psykologi
  • Kommunikation med motparten
  • Arbetsrättsliga tvistelösningsförhandlingar
  • Konfliktlösande förhandlingar på arbetsplatser 

Målgrupp

Kursen riktar sig till arbetsrättare, HR-specialister och personalchefer.

Program DAG 1

08.30 – 09.00 Kaffe och smörgås

09.00 – 10.00 Pass I
Introduktion
Praktikfall 1, fördelande förhandling, en fråga
Distributiva förhandlingar

10.00 – 10.15 Kaffepaus

10.15 – 12.45 Pass II
Teoripass, förberedelse inför en problemlösande förhandling
Tillämpning av förberedelse-modell

12.45 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.30 Pass III
Praktikfall 2, fördelande förhandlingar, förhandla paket
Förhandlingsprocessen, vad händer mellan parterna

14.30 – 14.45 Kaffepaus

14.45 – 16.00 Pass IV
Praktikfall 2, problemlösande förhandling

Program DAG 2

08.30 – 09.00 Kaffe och smörgås

09.00 – 10.00 Pass I
Riskanalys av processer och perceptionspsykologin vid tvister
Praktikfall 3, tvistelösningsförhandlingsanalys

10.00 – 10.15 Kaffepaus

10.15 – 12.00 Pass II
Förberedelseanalys av tvistelösningsförhandlingar. Förhandlingsförberedelse inför svåra arbetsrättsliga förhandlingar

12.45 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.30 Pass III
Praktikfall 4, Förhandling när parterna saknar samsyn

14.30 – 14.45 Kaffepaus

14.45 – 16.00 Pass IV
Praktikfall 5, Roller i förhandlingsteamet

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.