Nätverk

Nätverk i Arbetsrätt - HR

Vi fördjupar oss i arbetsrättens praktiska utmaningar, analyserar trender och och förändringar på HR-området

20

timmar

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter

Innehåll

I dagens arbetsliv är det viktigt att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och förändringar inom arbetsrätten och på HR-området, för att vidareutveckla dig själv och din verksamhet. Arbetsrätten är inte bara en juridisk disciplin utan även en spegel av samhällets värderingar och behov. Därför är det viktigt att vi gemensamt utforskar och förstår de ämnen som påverkar våra arbetsplatser och samhället i stort.


Vi kommer att fördjupa oss i en rad ämnen som är av stor relevans för arbetslivet idag. Från diskrimineringsfrågor och aktivt arbete med mångfalds- och jämställdhetsplaner till hantering av alkohol och droger på arbetsplatsen, dessa ämnen påverkar vårt sätt att arbeta och interagera i dagens mångfaldiga arbetsmiljö.


Genom att behandla ämnen som arbetsrättslig M&A, säkerhetsprövningar och etiska dilemman, samt att dela erfarenheter och "what's cooking" inom vår nätverksgrupp, kommer vi att fördjupa vår förståelse för arbetsrätten och dess praktiska tillämpning. Vi kommer också att utforska komplexa ämnen som visselblåsning, fackliga förhandlingar och förtroendemannalagen för att förstå hur dessa aspekter påverkar arbetsrätten och arbetsplatsen. Dessutom kommer vi att granska utmaningar relaterade till rehabilitering, psykisk ohälsa och nya anställningsformer.


Med fokus på att förstå vad som händer inom EU som kan påverka den svenska arbetsrätten och följa debatten efter Nya LAS, kommer vi att vara väl rustade för att möta framtidens arbetsrättsliga utmaningar. Du som deltagare ges även stort utrymme att påverka diskussionerna och ämnena som tas upp i nätverket. Tillsammans kommer vi att forma arbetsrättens framtid och skapa arbetsplatser som är mer inkluderande och rättvisa för alla.


Teman på nätverksträffarna: 

Möte 1

Huvudtema: Företagshemlighetsskyddet – sekretessavtal, kundskydds- och värvningsklausuler, skyddet för företagshemligheter i anställnings- och affärsförbindelser, samt påföljder och åtgärder vid angrepp, med Magnus Tonell, advokat & delägare på Next Advokater.


Möte 2

Huvudtema: Senaste nytt och föreläsning på temat övergång av verksamhet


Gästföreläsare: Tobias Normann, partner och advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå

 

Möte 3

Huvudtema: Tema bestäms tillsammans med deltagarna

 

Möte 4

Huvudtema: Tema bestäms tillsammans med deltagarna


Tentativa ämnen:

 • Diskrimineringsfrågor; vad gäller? Genomgång av praxis och praktisk hantering med fokus t.ex. vid rekrytering? Idag är diskrimineringsärendena relativt få i arbetslivet; kommer det att ändras?
 • Aktiva åtgärder och hur arbetar man med mångfalds- och jämställdhetsplaner och implementerar dessa i verksamheten. 
 • Arbetsrättslig M&A – arbetsrättsliga frågeställningar vid förvärv.
 • Alkohol och droger – hantering i praktiken.
 • Bakgrundskontroll, säkerhetsprövning och etiska dilemman.
 • Erfarenhetsutbyten mellan nätverksmedlemmarna, dvs ”what’s cooking” i ett strukturerat format.
 • En deltagare kan tex berätta om utmaningar som hen haft med en diskussion utifrån det. Det kan tex handla om knepiga rehabfall eller bristande prestationer.                        
 • Visselblåsning – vad handlar det om och hur förhåller det sig till arbetsrätten?
 • Fackliga förhandlingar i praktiken.
 • Förtroendemannalagen – praktiska frågor.    
 • Rehabilitering – särskilda utmaningar (ange vad ni i så fall vill prata om)
 • Psykisk ohälsa och diagnoser. Vad gör man som arbetsgivare när man misstänker eller kan konstatera att anställda har detta?
 • Företagshemligheter och sekretessavtal.
 • Egenanställningar och andra ”nya anställningsformer”
 • Distansarbete – med fokus på vad som gäller utomlands t.ex. kring skatt och försäkringar.
 • Vad händer egentligen i EU som rör arbetsrätten – många initiativ som kan komma att påverka den svenska arbetsrätten framöver.
 • Hur förs debatten efter Nya LAS här i Sverige?                        
 •  Pension och försäkringsfrågor – t.ex. föreläsare från FINFA.            

Från möte till möte kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till HR-chefer, HR-specialister, HR Business partners samt högt uppsatta personer inom arbetsgivarorganisationer, fackförbund och myndigheter med ansvar för områden som berör arbetsrätt. 


Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter