Kurser

HR möter arbetsrätten

Få en inblick i samspelet

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

I den här kursen får du en inblick i hur arbetet mellan HR och arbetsrättsjuristerna samspelar och vilka särskilda svårigheter i hanteringen av ärendena som kan uppkomma, både i rättsligt avseende såväl som i de känsliga personfrågor som HR har att hantera. 


Kursen fylls med många verkliga exempel från våra två erfarna föreläsare och det finns även gott om utrymme för egna kommentarer och frågor. 

Hur hantera aggression hos en anställd som drabbas av ett tråkigt besked om anställningens upphörande? Vad säger lagen numera efter ändringarna i LAS om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet? 

Vilka får en arbetsgivare behålla när man vill göra undantag från turordningen; hur görs det och vilka hänsyn måste tas? Allt detta och mer får du reda på på kursen!


Bakgrund

I de mer svårhanterliga ärendena vid omorganisation och vid misskötsamhet så samspelar rättsreglerna med de ”mjukare” värden som HR-avdelningen eller HR-konsulten har att använda i kontakten med de berörda arbetstagarna och dessas fackliga ombud.

Man kan uttrycka det så att arbetsrätten sätter ramen för verkställandet och hanteringen av de aktuella problemen på arbetsplatsen. Ofta samarbetar arbetsrättsjurister, såsom t ex advokater, med de HR-ansvariga för att göra hanteringen av dessa för alla svåra frågorna så rättvis och bra som möjligt för både arbetsgivare, kollegor, fackföreningar och drabbade anställda. Även arbetsmiljöhänsyn måste tas.


Målgrupp

Jurister, advokater, HR-personal, företagsledare och andra som vill få en inblick i hur arbetet mellan HR och arbetsrättsjuristerna samspelar. 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.