Kurser

HR möter arbetsrätten

Få en inblick i samspelet

6

lektioner

7995 SEK.

Innehåll

I den här kursen får du en inblick i hur arbetet mellan HR och arbetsrättsjuristerna samspelar och vilka särskilda svårigheter i hanteringen av ärendena som kan uppkomma, både i rättsligt avseende såväl som i de känsliga personfrågor som HR har att hantera. 


Kursen fylls med många verkliga exempel från våra två erfarna föreläsare och det finns även gott om utrymme för egna kommentarer och frågor. 


Hur hantera aggression hos en anställd som drabbas av ett tråkigt besked om anställningens upphörande? Vad säger lagen numera efter ändringarna i LAS om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet? 


Vilka får en arbetsgivare behålla när man vill göra undantag från turordningen; hur görs det och vilka hänsyn måste tas? Allt detta och mer får du reda på på kursen!


Bakgrund

I de mer svårhanterliga ärendena vid omorganisation och vid misskötsamhet så samspelar rättsreglerna med de ”mjukare” värden som HR-avdelningen eller HR-konsulten har att använda i kontakten med de berörda arbetstagarna och dessas fackliga ombud.

Man kan uttrycka det så att arbetsrätten sätter ramen för verkställandet och hanteringen av de aktuella problemen på arbetsplatsen. Ofta samarbetar arbetsrättsjurister, såsom t ex advokater, med de HR-ansvariga för att göra hanteringen av dessa för alla svåra frågorna så rättvis och bra som möjligt för både arbetsgivare, kollegor, fackföreningar och drabbade anställda. Även arbetsmiljöhänsyn måste tas.


Målgrupp

Jurister, advokater, HR-personal, företagsledare och andra som vill få en inblick i hur arbetet mellan HR och arbetsrättsjuristerna samspelar.