Undervisare

Tillbaka

Anna Fernqvist Svensson

Advokat och delägare, Hellström Advokatbyrå.,

Anna Fernqvist Svensson är specialiserad inom områdena EU/konkurrensrätt och dataskydd. Anna har sedan 1998 assisterat klienter med konkurrensrättsliga frågor. Hon har en mastersexamen i EU-rätt från ASIR i Nederländerna och har arbetat på Europeiska Kommissionens konkurrensdirektorat som stagiaire. Anna representerar både större och mindre bolag. Uppdragen innefattar bl.a. granskning och upprättande av avtal och andra handlingar såsom policies och efterlevnadsprogram (compliance) etc. samt rådgivning avseende affärsmetoder, prissättning och gryningsräder. Hon har också arbetat med anmälningar av koncentrationer till Konkurrensverket samt representerat klienter vid förhör hos Konkurrensverket.

Anna är också en erfaren föreläsare. Vidare undervisar hon studenter på Juristprogrammets specialkurs Praktisk Europaprocessrätt.

Hon är medlem i ICC:s nationella kommittéer för Konkurrensrätt och Digital Ekonomi. Hon är också medlem i Forum för konkurrensrättsadvokater, Svenska Föreningen för IT & Juridik (SIJU) och Forum för dataskydd.

Anna är även författare till nyhetsbrev och artiklar inom sina specialistområden.

Se alla våra,kurser,och,nätverk.,