Undervisare

Tillbaka

Manne Bergnehr

Advokat och delägare, Hellström Advokatbyrå

Manne Bergnehr är specialiserad inom områdena EU och konkurrensrätt. Manne har sedan 2001 assisterat klienter med konkurrensrättsliga frågor. Manne har en master i European Law & Economics från Complutense University i Madrid och en master i Economics for Competition law från King’s College i London.

Mannes uppdrag innefattar bl.a. att företräda företag i domstol i konkurrensrättsliga frågor, granskning av avtal, affärsmetoder och samt implementation av efterlevnadsprogram. Manne har bland annat företrätt svenska företag i dominansmål mot Konkurrensverket samt representerat klienter i fas II-koncentrationsprövningar vid Europeiska Kommissionen.

Mannes specialområden rör konkurrensrättens tillämpning i den digitala ekonomin, gränslandet mellan konkurrensrätt och marknadsreglering och samspelet mellan ekonomisk teori och konkurrensrätt. Manne är en erfaren och uppskattad föreläsare.

Manne Bergnehr är medlem i bland annat Forum för konkurrensrättsadvokater och IBAs (International Bar Association) konkurrensrättssektion.,