Nya regler för bostadsrätter

3

timmar

4995 SEK.

Innehåll

Den 1 januari 2023 träder en rad förändringar i bostadsrättslagen i kraft. Förändringarna kommer i varierande omfattning att påverka landets bostadsrättsföreningar men även bostadsutvecklare. Ändringarna syftar till att stärka det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt och även ge bostadsrättsföreningar effektivare möjligheter att agera mot olovliga ändringar av bostadsrättslägenheter. Lagändringarna medför också att det ställs krav på intygsgivares oberoende, information i årsredovisning och objektsbeskrivningar.  

Nyttan med kursen

Kursen går igenom nyheterna i den nya lagstiftningen och hur den påverkar bostadsrättsföreningar och bostadsutvecklare. Kursdeltagarna ges insikt i vad förändringarna innebär och exempel på vilka åtgärder som kan bli aktuella till följd av dessa. Fokus ligger på praktiskt användbara råd istället för teoretiska diskussioner.

På kursen får du bland annat:

• Uppdatering av gällande rätt
• Kunskap om förändringar i hur förhandsavtal kan utformas
• Djupare insikt i vilka förändringar som är tillståndspliktiga i en bostadsrättslägenhet
• En förståelse för fördelning av ansvar mellan  bostadsrättsförening och bostadsrättshavare
• Inblick i att hantera stadgeändringar
• Kunskap om nya krav för upplåtelseavtal
• Överblick över tillståndsprocessen vid förändringar av bostadsrättslägenhet

Målgrupp

Jurister, advokater, fastighetsförvaltare och bostadsutvecklare med fokus på bostadsrätt. Detta är en nyhetskurs.