Undervisare

Tillbaka

Niklas Olsson

Senior jurist, RosholmDell Advokatbyrå

Niklas Olsson har stor specialistkunskap och operativ erfarenhet från fastighetsbranschen med särskild tyngdpunkt på bostadslägenheter, både hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter. Niklas har tidigare arbetat som jurist på Hyresgästföreningen och som fastighetsjurist på HSB Malmö där han bistått fastighetsägare med rådgivning samt vid tvister och processer med bostadshyresgäster och bostadsrättshavare. Utöver detta har han verkat i s.k. byggande styrelser, innehar andra styrelseuppdrag och anlitas frekvent som stämmoordförande.