Nätverk

Nätverk i Uppfinningar & patenträtt

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

I patentförfarande och traditionella immaterialrättsliga frågor uppkommer ofta rättsliga problemställningar av betydande värde för parterna. Frågorna som uppkommer avgränsar sig inte till endast Sverige utan går ofta ut över gränserna, över hela världen. När det sker krävs affärsmässig och juridisk expertis och erfarenhet från liknande situationer.


I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. 


Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Kommande ämnen:


Möte 1: IP organisation - Hur organisera arbetet kring IP i en stor organisation – samarbete mellan bolag och avdelningar i en koncern – arbete med externa och interna konsulter – kostnader vs. nytta

Möte 2:AI - Möjligheter och utmaningar.
– rättsliga problemområden (ingen upphovsman – ingen uppfinnare?)
 – användning av AI i IP arbetet – intelligenta söksystem?

Möte 3: Immaterialrättens gränsytor – Valet av skyddsformer och det korsvisa skyddet – Designskydd, patent, företagshemligheter, varumärke och marknadsrätten - konkurrensrätt

Möte 4: Tvistestrategier 
 • Varningsbrev
 • Trollhantering
 • Tvister i olika jurisdiktioner – cross border 
 • Val av forum
 • Olika perspektiv – rättighetsinnehavaren resp. påstådd intrångsgörare
 • Kostnader
 
Exempel på ämnen som kan komma att diskuteras under nätverksträffarna:
 • Affärsstrategisk hantering av IP-tvister 
 • Rätten till patenterbara uppfinningar 
 • Lagstiftning i olika delar av världen 
 • Immaterialrätten och framtidens utmaningar 
 • Senaste nyheter & praxis 
 • Konsultavtal, vad man ska tänka och vem som ska äga vilken IP
 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav på 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

Patentombudsnämnden har godkänt JUC kurser för 2022/2023 som strukturerad professionell vidareutbildning. Utbildningarna har blivit godkända för 4 h vardera. Detta innebär att du kan totalt beräkna dig 16 h utbildningstimmar vid deltagande vid JUC:s nätverksmöten i Uppfinningar och Patent. Som auktoriserat patentombud ska du varje år gå minst 10 h strukturerad professionell vidareutbildning. 

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade på de senaste regulativa frågorna som har kommit och kommer med nya förordningar inom snar framtid. Dessa innefattar patentombud och ledande befattningar som Head of Patents, Competitive Intelligence Manager, Patent Department Manager, IPR Manager, Patent Manager, Patent Officer Senior IP strategist, Patentchef, Competitive Intelligence Manager, President Strategic Development, Director of Patent Law och Manager of Patents and Standards.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.