Undervisare

Tillbaka

Mattias Malmstedt

Senior Partner, Advokat, Juris licentiat, Advokatfirman Malmstedt Law AB

Mattias Malmstedt är topprankad advokat i den oberoende internationella rankingen Legal500 och utvald som en av mycket få i Hall of fame inom IP-rätt i Sverige. Mattias har rankats som ledande jurist i Sverige under flera decennier av oberoende rankinginstitut.
Mattias är högt rankad i Chambers Global, Chambers Europe, IAM300, IAM1000, WTR och utvald som IP Star i MIP och omnämnd i Who is Who Legal. Mattias tilldelades nyligen ett erkännande av IAM300 för att vara en global ledare och bland världens ledande IP-strateger.
Mattias har varit ombud i flera viktiga och stora mål rörande patent, upphovsrätt, design, varumärken och företagshemligheter. Han är flitigt anlitad av såväl svenska som globala företag i gränsöverskridande immaterialrättsliga tvister.
Han är även författare till flera olika akademiska publikationer, bland annat det svenska kapitlet i ”Design Rights – Functionality and Scope of Protection” (Wolters Kluwer, 2022, 2:a uppl.).
Dessutom utarbetar och förhandlar Mattias en mängd komplexa kommersiella avtal såsom licensiering, FoU avtal, R&D avtal samt andra avtal om tekniköverföring.
Malmstedt är ledamot av Sveriges Advokatsamfund och har varit advokat i Högsta domstolen, Patent- och Marknadsöverdomstolen och flera andra domstolar samt agerat som ombud i skiljeförfaranden.

För mer information se www.malmstedtlaw.com
samt www.theswedishbarriaster.com

He is author of several different academic publications among others the Swedish chapter in ”Design Rights – Functionality and Scope of Protection” (Wolters Kluwer, 2022, 2nd ed.).
Moreover Malmstedt deals with a variety of complex commercial contracts including licensing, R&D, technology transfer agreements.
Malmstedt is a Member of the Swedish Bar Association and has acted as barrister in Supreme Court, Patent and Marketing Court of Appeal and several other courts and arbitrations.

Mattias Malmstedt