Undervisare

Tillbaka

Nils Ekström

Patent Attorney, Volvo Technology

Nils Ekström ansvarar för verkställning av patent och försvarsärenden hos Volvo Technology.

Innan hans tjänst på Volvo Corporate Intellectual Property, tillbringade han 13 år i privat praktik på AWAPATENT, Albihns och Göteborgs Patentbyrå. På AWAPATENT, känt för sitt affärsperspektiv, intresserade sig Nils för affärsutveckling och engagerade sig i affärsutveckling via Connect Väst och Venture Cup.

Under åren på Albihns har Nils Ekström även intresserat sig för utbildning, deltagande som CEIPI-handledare för EQE-utbildning samt främjande av IP-sektorn genom engagemang i organisationer som företräder patentombud som SPOF och epi, i vilka organisationer han varit medlem av styrelsen.

Nils Ekström har även tidigare erfarenhet från branschen
som intern patentombud och från Patent- och Registreringsverket som patentgranskare.