Om JUC

Undervisare

Tillbaka

Nils Ekström

Patent Attorney, Volvo Technology

Nils ansvarar för verkställning av patent och försvarsärenden hos Volvo Technology . Innan hans tjänst på Volvo Corporate
Intellectual Property tillbringade han 13 år i privat praktik på AWAPATENT, Albihns och Göteborgs Patentbyrå. På
AWAPATENT, känt för sitt affärsperspektiv, intresserade sig Nils för affärsutveckling och engagerade sig i affärsutveckling
via Connect Väst och Venture Cup.
Under åren på Albihns har Nils även intresserat sig för utbildning, deltagande som CEIPI-handledare för EQE-utbildning
samt främjande av IP-sektorn genom engagemang i organisationer som företräder patentombud som
SPOF och epi, i vilka organisationer han varit medlem av styrelsen. Nils har även tidigare erfarenhet från branschen
som intern patentombud och från Patent- och Registreringsverket som patentgranskare.