Nätverk

Nätverk i Transaktioner och fastighetsutveckling, södra Sverige

Fokus på den ökade transaktionsvolymen, marknadsläge och fastighetsutveckling i södra Sverige

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Nätverket syftar till att hantera de utmaningar som uppstår i samband med den ökande volymen av transaktioner och den ökande professionaliseringen inom köp och försäljning av förvaltnings-, hyres- och bostadsrätter. Den pågående utvecklingen inom fastighetsmarknaden innebär att aktörerna står inför allt högre krav och behöver öka sin förståelse för hur de ska navigera i det förändrade marknadsläget.
Syftet med nätverket är att skapa en förtrolig plattform för utbyte av erfarenheter, utmaningar och relationsbyggande. Där kommer aktuella ämnen och frågor inom fastighetsbranschen att stå på dagordningen för diskussion inom gruppen. Inom nätverket undersöker vi exempelvis förvärvsprocessen, finansieringsmöjligheter och ny lagstiftning inom området.


Genom att delta i nätverket får du möjlighet att skapa nya relationer med erfarna personer från olika delar av fastighetsbranschen. Du har chansen att diskutera, utbyta erfarenheter, hämta inspiration och växa professionellt tillsammans med dessa personer.


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

Affärer i tidiga skeden
 • Vilka olika affärsmodeller finns det inom fastighetsbranschen?
 • Hur betraktar marknaden affärer i tidiga skeden?
 • Hur kan man säkerställa sina intressen genom förvärvsprocessen?

Trender på transaktionsmarknaden
 • Hur ser marknadsläget ut för närvarande inom fastighetsbranschen?
 • Vilka typer av affärer är särskilt attraktiva eller "heta" för tillfället?
 • Vilka trender kan vi identifiera inom juridik som påverkar transaktionsmarknaden?

Finansieringsmöjligheter och -fallgropar
 • Vilka möjligheter finns för att finansiera fastighetsaffärer?
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna att vara medveten om vid finansiering av fastighetsprojekt?
 • Hur kan man optimera finansieringsstrukturen för att maximera avkastningen och minska riskerna?

Nyheter inom juridik och skatt
 • Aktuell lagstiftning och förändringar inom fastighetssektorn.
 • Nyheter och utvecklingar inom hyressättning och reglering av hyresmarknaden.
 • Skattefrågor och nyheter som påverkar fastighetsägare och fastighetsaffärer.


Genom att diskutera dessa ämnen inom nätverket får deltagarna möjlighet att hålla sig uppdaterade om branschens senaste trender, utbyta kunskap och erfarenheter samt få insikter om hur man kan navigera framgångsrikt inom fastighetssektorn.
Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer som arbetar med utveckling, förvaltning och transaktioner av fastigheter. Nätverksgruppen sätts samman av JUC:s erfarna nätverkskonsulter i syfte att åstadkomma en optimal mix av deltagare med olika erfarenheter från fastighetsbranschen. Nätverket ger bl.a. fastighetsägare, investerare, advokater, kapitalförvaltare, transaktionsrådgivare, förvaltare och andra aktörer inom branschen en ökad förståelse och kunskap i aktuella frågor som rör främst fastighetsutveckling och transaktioner.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.