Undervisare

Tillbaka

Fredrik Jorstadius

Advokat och partner hos Advokatfirman Allié

Fredrik är specialiserad inom fastighets- och bolagsrätt. Han arbetar i synnerhet med fastighetstransaktioner och projektutveckling. Han arbetar också med frågor som rör kommersiella avtal, företrädesvis inom fastighetsbranschen, och allmänna bolagsrättsliga frågor.