Nätverk

Nätverk i Transaktioner och fastighetsutveckling

Fokus på den ökade transaktionsvolymen, marknadsläge och fastighetsutveckling

20

lektioner

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Nätverket behandlar de många frågor som uppstår i takt med den ökade transaktionsvolymen och den professionalisering som skett vid köp och försäljning av förvaltnings-, hyres- och bostadsrätter. Denna utveckling på fastighetsmarknaden gör att det ställs allt högre krav på aktörerna, samt en ökad förståelse för hur man ska orientera sig i förhållande till det förändrade marknadsläget.


Syftet med nätverket är att skapa ett förtroligt forum för utbyte av erfarenheter och utmaningar samt relationsbyggande, där aktuella teman och frågeställningar inom fastighetsbranschen står på agendan för att diskuteras inom gruppen. I nätverket tittar vi till exempel på förvärvsprocessen, finansieringsmöjligheter samt ny lagstiftning inom området. 

 
I nätverket får du möjlighet att skapa nya relationer med erfarna personer inom olika delar av fastighetsbranschen som du har möjlighet att diskutera, utbyta erfarenheter, hämta inspiration av och växa professionellt med.

 

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

Affärer i tidiga skeden
 • Vilka affärsmodeller finns?
 • Hur ser marknaden på affärer i tidiga skeden?
 • Hur säkerställer man sina intressen genom förvärvsprocessen?

Trender på transaktionsmarknaden
 • Hur ser marknadsläget ut nu?
 • Vilka affärer är hetast?
 • Trender inom juridik
 • Finansieringsmöjligheter och -fallgropar

Nyheter inom juridik och skatt
 • Ny lagstiftning
 • Hyressättning
 • Skattenyheter
 
Temadag – fastighetsutveckling
 • Konkret exempel från Citycon
 • lessons learned (grupparbete)

 
Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer som arbetar med utveckling, förvaltning och transaktioner av fastigheter. Nätverksgruppen sätts samman av JUC:s erfarna nätverkskonsulter i syfte att åstadkomma en optimal mix av deltagare med olika erfarenheter från fastighetsbranschen. Nätverket ger bl.a. fastighetsägare, investerare, advokater, kapitalförvaltare, transaktionsrådgivare, förvaltare och andra aktörer inom branschen en ökad förståelse och kunskap i aktuella frågor som rör främst fastighetsutveckling och transaktioner.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.


Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎

Dela på sociala medier

in
t
f