Nätverk

Nätverk i Transaktioner och fastighetsutveckling

Fokus på den ökade transaktionsvolymen, marknadsläge och fastighetsutveckling

20

timmar

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Nätverket behandlar de många frågor som uppstår i takt med den ökade transaktionsvolymen och den professionalisering som skett vid köp och försäljning av förvaltnings-, hyres- och bostadsrätter. Denna utveckling på fastighetsmarknaden gör att det ställs allt högre krav på aktörerna, samt en ökad förståelse för hur man ska orientera sig i förhållande till det förändrade marknadsläget.


Syftet med nätverket är att skapa ett förtroligt forum för utbyte av erfarenheter och utmaningar samt relationsbyggande, där aktuella teman och frågeställningar inom fastighetsbranschen står på agendan för att diskuteras inom gruppen. I nätverket tittar vi till exempel på förvärvsprocessen, finansieringsmöjligheter samt ny lagstiftning inom området. 

 
I nätverket får du möjlighet att skapa nya relationer med erfarna personer inom olika delar av fastighetsbranschen som du har möjlighet att diskutera, utbyta erfarenheter, hämta inspiration av och växa professionellt med.

 

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:


Affärer i tidiga skeden
 • Vilka affärsmodeller finns?
 • Hur ser marknaden på affärer i tidiga skeden?
 • Hur säkerställer man sina intressen genom förvärvsprocessen?

Trender på transaktionsmarknaden
 • Hur ser marknadsläget ut nu?
 • Vilka affärer är hetast?
 • Trender inom juridik
 • Finansieringsmöjligheter och -fallgropar

Nyheter inom juridik och skatt
 • Ny lagstiftning
 • Hyressättning
 • Skattenyheter
 
Temadag – fastighetsutveckling
 • Konkret exempel från Citycon
 • lessons learned (grupparbete)

 
Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer som arbetar med utveckling, förvaltning och transaktioner av fastigheter. Nätverksgruppen sätts samman av JUC:s erfarna nätverkskonsulter i syfte att åstadkomma en optimal mix av deltagare med olika erfarenheter från fastighetsbranschen. Nätverket ger bl.a. fastighetsägare, investerare, advokater, kapitalförvaltare, transaktionsrådgivare, förvaltare och andra aktörer inom branschen en ökad förståelse och kunskap i aktuella frågor som rör främst fastighetsutveckling och transaktioner.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f