Nätverk

Nätverk i Quality Management 5.0

Genom praktiska övningar fokuserar vi på kvalitet och hållbarhet i affärsutveckling. 

20

timmar

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Att utvecklas och förbättra affärsprocesser har kommit att bli allt viktigare för företag som konkurrerar i vår globala värld. För att nå framgång gällande Quality Management krävs ett förändrat mindset och ett bredare perspektiv.


Den 5:e industrirevolutionen är i full gång och drivs av den exponentiella utvecklingen av banbrytande teknik, och de förändringarna som sker på marknader och arbetsplatser på grund av demQuality Management innebär mer än bara metoder och tekniker för hur en organisation ska styra, leda och utveckla den genomgripande kvalitén på sina aktiviteter. 


Det handlar om ett holistiskt tillvägagångsätt där verksamhetens strategiska inriktning och kultur vävs in i ledningsverktyg och stöttar kombinationen av alla tre dimensioner för hållbar utveckling: ekonomi, miljö och samhälle.


Definitionen av Quality Management måste skifta fokus från kvalitetskontroll till kvalitetsutveckling och värdeskapande. Hur kan vi vara flexibla och agila i förhållande till hållbarhet och kvalitet?


Inom nätverket gäller principen att det som sägs i rummet stannar i rummet. Nätverksträffarna utgår från valda teman men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.


Teman på nätverksmötena: 

Möte 1
Huvudtema: 
Förändringsledning i praktiken
Fokus på att få samarbetet mellan affärsutveckling, hållbarhet och kvalitét som den drivande motorn i utveckling av verksamheten. Med gemensamma praktiska övningar baserade på deltagarnas erfarenheter utforskar vi förändringsledning i praktiken. En viktig del av det första mötet är att vi bygger relationer och förtroende för varandra så att vi lär oss snabbare tillsammans.

Möte 2
Huvudtema:
Disruptiv teknik och agil utveckling i praktiken.
Vi undersöker hur disruptiv teknik kan påverka vår affärsutveckling, hållbarhet och kvalitét. Exempelvis hur kan AI hjälpa oss att accelerera utvecklingen i organisationen för att möta morgondagens krav? Vi kommer att arbeta i små och stora grupper samt pendla mellan att inspirera varandra och bli inspirerade.

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras i nätverket: 

 • Strategisk utveckling i praktiken
 • Synkronisering av målstyrningen
 • Hur gör vi det lättare att göra rätt?
 • Hur kan vi stötta affärsutveckling runt om hållbarhetsarbetet?
 • Modern kvalitetsledning handlar om verksamhetsutveckling
 • Ständiga förbättringar är kultur - inte verktyg
 • Kvalitet i förhållande till lönsamma affärer
 • Ledarskapsutveckling - ständiga förbättringar är kultur, inte verktyg

 

Målgrupp

Deltagarna i nätverket är profiler som idag arbetar inom kvalitetsledning, eller strävar efter ansvar och uppgifter inom kvalitetsledning – både strategiskt och operativt. Dessa kan till exempel vara verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare, affärsjurister, kvalitetschefer, quality managers, quality assurance manager, ekonomichefer, hållbarhetschefer eller andra som har erfarenhet alternativt ett intresse för att utvecklas inom området.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f