Undervisare

Tillbaka

Tomas Holst

Agile Project Manager, Diactio AB

Tomas Holst har under många år arbetat som projektledare för flera stora projekt och verksamheter. Han har en stor passion för produktutveckling, affärsomvandling och lärande organisationer. Mycket viktiga delar för alla verksamheter som vill röra sig snabbare mot en hållbar framtid. Tomas stora fokus på att skapa ordning ur kaos på ett systematiskt sätt samtidigt som man har roligt tillsammans är ett framgångsrecept. Han har lång erfarenhet från att förflytta verksamheter från att vara kontrollfokuserade med tröga hierarkiska beslutskedjor till datadrivna verksamheter där alla tar ansvar, utvecklas och samarbetar. Han gör verksamheter agila helt enkelt.