Undervisare

Tillbaka

Andreas Odhage

Partner, Force Agile Sweden AB

Andreas är en erfaren specialist på att hjälpa organisationer att nå nya höjder genom att integrera ledningssystem (ISO-standarder) och strategiska ramverk utan onödig byråkrati och papperstigrar. Hans expertis omfattar såväl Total Quality Management (TQM), Lean, Six Sigma och agila metoder som är förstärkta med AI-strategier och informationssäkerhet, vilket främjar anpassningsförmåga och innovation.

I hans arbete vägleder han verksamheter mot gemensamma visioner, strategier och processer genom att navigera i företagskulturen för att skapa framgång för helheten. Hans engagemang för kontinuerlig förbättring och hållbarhet omfattar vetenskapsbaserade mål (SBT), ESG (CSRD), Hållbarhetsmål (SDG), hållbarhetsredovisning och CSR.

Han ifrågasätter gärna rådande antaganden och vågar utmana status quo. Med sin holistiska syn på standarder, metoder och ramverk skapar han en bild av att de är mer än bara verktyg, de är ledstjärnor och principbaserade regler.

Tillsammans med sina kunder kritiskt granskar han verksamheter för att identifiera svagheter och utveckla hållbara lösningar som på sikt stärker verksamheten, både ekonomiskt och etiskt.

Andreas i korthet:
• Praktisk tillämpning av ISO-standarder
• Riskhantering på strategisk och operativ nivå som hänger ihop
• Black Belt Lean Six Sigma & Certifierad Agile practices & Scrum Master
• Certifierad & Diplomerad Coach
• Systemtänkande holistiker, strateg och djävulens advokat