Undervisare

Tillbaka

Ruth Yosef

CEO & Senior Legal Advisor

Ruth Yosef har med sina dubbla examina i juridik och ekonomi innehaft flertalet tunga positioner inom näringslivet och myndighetssfären – bland annat som finansinspektör, Compliance Officer och Chef Compliance, bolagsjurist & chefsjurist. Ruth har lång erfarenhet av att leverera hållbara lösningar inom compliance, legal och governance - alltid med ett helhetsperspektiv som omgärdar allt hon gör. Till hennes expertisområden hör också styrelsearbete samt AML och hon är dessutom en väl anlitad utbildningsledare.