Undervisare

Tillbaka

Martin Wallin

Senior Partner / Advokat,Wallin & Partners,

Martin Wallin har en lång och gedigen erfarenhet både som skiljedomare och som ombud för svenska och utländska företag i komplexa kommersiella tvister. Han har varit skiljedomare i ca 200 st. svenska och internationella skiljeförfaranden under SCC, ICC och UNCITRALS skiljedomsregler samt ad hoc.

Uppdragen har varit allt från ensam skiljedomare i förenklade skiljeförfaranden till ordförande i internationella förfaranden. Han är en av redaktörerna till boken ”Arbitration in Sweden – a practioner’s guide” och har suttit i styrelsen för såväl SCC som Advokatsamfundet.

Martin Wallin har under åren skaffat sig en gedigen erfarenhet av tvister avseende bl.a. entreprenader, rådgivaransvar, klander av skiljedomar, M&A, bolagsrätt, inlösen av aktier samt komplexa industrileveranser. Martin undervisade under flera år i processrätt på Stockholms universitet och har skrivit flera artiklar inom process- och skiljemannarätt.

Martin Wallin har under mer än tio år blivit rankad som Leading individual, Dispute Resolution av Legal 500, Chambers och andra rankinginstitut.

I 2018 startade han advokatbyrån Wallin & Partners. Wallin & Partners har idag 13 jurister som enbart arbetar med kommersiella tvister.