Nätverk

Nätverk i Kommersiell hyresrätt

Vi diskuterar och fördjupar oss i kommersiella uthyrningsfrågor och marknadsutvecklingen

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Fastighetsmarknaden för kommersiella lokaler omfattar enorma fastighetsvärden, där värdet ytterst grundar sig på innehållet i hyresavtal som med jämna mellanrum förnyas och omförhandlas. Vid sidan den naturliga omsättningen av hyresavtal pågår en ständig förädling och utveckling av kommersiella fastigheter för att möta allt snabbare förändringar i samhället och i marknadens efterfrågan. Hyreslagens regelverk är komplext och innehåller både tvingande och dispositiva regler. Regelverket bygger på bestämmelser som i många fall är ålderstigna och tillkomna i en tid när förutsättningarna såg helt annorlunda ut än vad de gör idag.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur både ett praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

Teman på nätverksmötena

Möte 1: Hinder eller men i nyttjanderätten och deponering av hyran
 • Vad utgör hinder eller men i nyttjanderätten?
 • Vilka påföljder kan hyresgästen göra gällande?
 • Förfarandet vid deponering av hyran
 • Kan obefogad deponering av hyran bryta hyresgästens besittningsskydd?
 • Workshop

Möte 2: Hyresvärdens respektive hyresgästens ansvar för lokalens skick, gränsdragningsfrågor samt hyresgästanpassningar av lokalen
 • Hyresgästens användning av lokalen
 • Ansvar för drift, underhåll och utbyte
 • Ansvar för skador
 • Gränsdragning där ansvar mellan parterna ej reglerats
 • Avtal avseende hyresgästanpassningar och genomförande av hyresgästanpassningar
 • Workshop

Från möte till möte, kommer innehåll bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna, vilket innebär en god möjlighet att påverka programmet. Teman för de sista två träffarna är inte bestämda utan tas fram gemensamt i gruppen.

Förslag på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

 • Medlingsförfarandet i hyresnämnden samt marknadshyresyttrande
 • Säkerhet, obestånd och konkurs
 • Hyresavtal, PBL och detaljplaner
 • Gröna hyresavtal
 • Hyresavtalet och tvingande rätt: Oskäliga avtalsvillkor i lokalhyresavtal
 • Blockhyresavtal
 • Skiljeklausuler, sekretessklausuler och konkurrensklausuler
 • LOU och hyresundantaget
 • Nyheter inom hyresrätten och senaste rättsfallen

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer verksamma inom fastighetsbranschen, såsom bolagsjurister, verksjurister, områdeschefer, fastighetschefer och förvaltningsansvariga inom fastighetsbolag samt VD:ar och andra som har ett intresse av att hålla sig uppdaterade relativt de många förändringarna och den snabba utvecklingen inom det hyresrättsliga området.
Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.