Undervisare

Tillbaka

Sanja Lindberg

Associate, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB ,

Sanja Lindberg arbetar främst med kommersiell hyresrätt och fastighetsrätt. Hon är rådgivare i bland annat frågor som rör förhandlingar om villkor för hyresavtal och relaterade avtal för både hyresvärdar och hyresgäster, uppsägningar och omförhandlingar av hyresavtal, arrendefrågor m.m. samt tvister rörande sådana frågor. Sanja är ombud i tvistemål i hyresnämnder och i allmän domstol. Sanja föreläser även hyresrättskurser för World in Property.