Undervisare

Tillbaka

Matti Scheffer

Advokat/ Partner, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB

Matti Scheffer arbetar främst med kommersiell hyresrätt och fastighetsrätt, inklusive nationella och internationella fastighetstransaktioner. Matti arbetar även med processrätt och är ombud i tvistemål i hyresnämnder och i allmän domstol samt i nationella och internationella skiljeförfaranden.

Matti är bland annat rådgivare åt ett flertal svenska och utländska fastighetsbolag och fonder i löpande hyresrättsliga och fastighetsrättsliga ärenden. Han är rådgivare i alla frågor som rör hyresrätt och fastighetsrätt, såsom förvärv och försäljning av fastigheter och tillhörande avtal, förhandlingar om villkor för hyresavtal och relaterade avtal för både hyresvärdar och hyresgäster, uppsägningar och omförhandlingar av hyresavtal, fastighetsförvaltningsavtal, hyresförmedlingsavtal, sale och leaseback, arrendefrågor, värderingsfrågor, bygglovsfrågor m.m. samt tvister rörande sådana frågor.

Matti föreläser regelbundet på hyresrättskurser för World in Property, samt för privata fastighetsbolag och förvaltare.

Dessutom har Matti publicerat, - ”Konkursbos massaansvar för hyresfordran – när skall en lokal anses ställd till hyresvärdens förfogande?” (Juridisk Tidskrift, 2009).