Nätverk

Nätverk i Bolagsrätt

Vi granskar styrelsens betydelse, ansvar enligt aktiebolagslagen och vikten av hållbar bolagsstyrning

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Bolagsrätt är ett dynamiskt och avgörande område som i allt högre grad präglar samhällets komplexa affärslandskap. I dagens värld är företagsstrukturer och deras rättsliga aspekter av central betydelse, och för att lyckas navigera i detta ständigt föränderliga juridiska område behöver vi gemensamt utforska och fördjupa våra kunskaper. Genom att samla de främsta experterna inom området syftar vårt nätverk till att skapa ett intellektuellt diskussionsforum där vi delar idéer och insikter med varandra.

Under våra möten kommer vi att utforska ett brett spektrum av ämnen, från minoritetsskyddsregler och samtyckesprincipen till de olika finansieringsformerna för aktiebolag. Vi kommer att belysa den komplexa världen av aktieägaravtal och sambandet mellan bolagsrätt och familjerätt. Vidare kommer vi att granska styrelsens betydelse och ansvar enligt aktiebolagslagen och vikten av hållbar bolagsstyrning i en tid då ansvarsfullt företagande är i fokus. Tillsammans kommer vi att fördjupa vår förståelse för bolagsrätten och hålla oss uppdaterade i den juridiska utvecklingen. I nätverket får du möjlighet att forma och förändra framtiden för bolagsrätten.

Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare. Under varje möte kommer det även att hållas en kort nyhetsuppdatering kring bolagsrätt.

 

Kommande ämnen

 

Möte 1
 • Revisoransvar
 • FDI

Möte 2
 • Aktieslag (Preferensaktier)
 • Låneförbuden

Möte 3
 • Optionsprogram MSA
 • Bolagsstämma

Möte 4
 • Kontrollbalansräkning
 • Styrelseansvar 2 – Ansvarsgenombrott Shadow director
 
Från möte till möte kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

 

Under varje möte så kommer det hållas en kort nyhetsuppdatering kring bolagsrätt.

 

Exempel på ämnen som kan komma att diskuteras under nätverksträffarna:

 • Årstämma
 • Värdeöverföringar & kapitalskydd
 • Avstämningsfrågor
 • Senaste nyheter & praxis

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav på 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till advokater, bolagsjurister, revisorer, medarbetare hos myndigheter och domare som har ansvar för områden som berör bolagsrätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.