Undervisare

Tillbaka

Karin Eklund

Doktorand i civilrätt, Uppsala Universitet

Karin Eklund är sedan 2018 doktorand i civilrätt vid Uppsala Universitet. Ämnesområdet för hennes forskning är bolagsstyrning och juridiskt ansvar på finansmarknaden. Syftet med forskningsprojektet är att bidra till kunskap om bolagsstyrningssystemet i finansiella företag, de risker som är förknippade med detta och vilket ansvar som kan följa vid överträdelser av regler.

Karin har tidigare arbetat som advokat på affärsjuridiska advokatbyråer med särskilt fokus på frågor som rör bolags- och aktiemarknadsrätt. Dessförinnan har Karin arbetat som biträdande universitetsadjunkt vid Uppsala Universitet samt som bolagsjurist med inriktning på compliance på,Zürich Insurance plc Sweden Branch.

Karin är medförfattare till publikationer inom bolags- och aktiemarknadsrätt samt kapitalmarknadsrätt som getts ut av, Justus Förlag.