Undervisare

Tillbaka

Daniel Stattin

Professor, Uppsala Universitet

Daniel Stattin är professor och universitetets ämnesföreträdare i civilrätt, särskilt associationsrätt (innefattar bl.a. bolags- och föreningsrätt, börsrätt, kapitalmarknadsrätt). Forskning i huvudsak i aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt med svensk och europeisk inriktning.

Han är en medlem i betygsnämnden för doktorsexamina på Stockholms universitet, Lund och La Sorbonne (Paris I) och gästföreläsare på svenska universitet, universitet i Köpenhamn, Aarhus, Oslo, Bergen, Rwanda, Thessaloniki, National Economic University of Kiev, Waseda University (Tokyo) och Guido carli University (Rom). Han är också en medlemsexpert i Royal Commission on implementation of European rules for accountants.