Undervisare

Tillbaka

Linnea Ljung

Advokat och delägare, Setterwalls

Linnea arbetar sedan 2008 med att biträda svenska och internationella företag i miljö- och energirättsliga frågor. Hon bistår regelbundet klienter i samband med miljöprövningar och i övriga kontakter med miljömyndigheter inom områden som rör bland annat vatten, tillverkande industri, gruvor, avfall och biprodukter, efterbehandling, energi, infrastruktur, områdes- och artskydd samt frågor som rör ellagstiftningen. Bland hennes uppdragsgivare finns några av Sveriges största företag samt internationella företag, kommuner och statliga organ. Ett av Linneas främsta expertområden är miljörättsliga ansvarsfrågor och hantering av miljörättsliga frågor i kommersiella avtalsförhållanden. Hon hanterar regelbundet frågor som rör miljöaspekter vid förvärv, verksamhetsöverlåtelser och fastighetstransaktioner som inkluderar komplexa miljöaspekter.

Linnea är en van föreläsare som ofta föreläser vid olika branschforum och universitet.