Undervisare

Tillbaka

Johanna Lindqvist

Advokat, Advokatfirman Lindahl

Johanna Lindqvist är advokat på Advokatfirman Lindahl. Hon har arbetat inom miljörättsområdet i 13 år. Johanna arbetar med juridisk rådgivning kopplad till miljöbalken såsom tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, efterbehandling, tillsynsfrågor, områdesskyddsfrågor samt även frågor med anknytning till plan- och bygglagen såsom reglering av buller, hantering av dagvatten mm. Johanna har också en inriktning mot va-rätt och biträder bland annat vid frågor om inrättande av verksamhetsområde och hantering av skadeståndskrav enligt vattentjänstlagen.,