Undervisare

Tillbaka

Johanna Lindqvist

Advokat, Advokatfirman Lindahl

Johanna är specialiserad inom miljö- och fastighetsrätt sedan 14 år tillbaka. Johanna företräder företag och myndigheter vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Hon arbetar också med tillsynsfrågor kopplade till miljöbalken och bistår med rådgivning och överklaganden av tillsynsbeslut.

Miljöbalkens kopplingar till planeringslagstiftning och vattentjänstlagen är ett område som Johanna tycker är mycket intressant. Där har Johanna erfarenhet av att arbeta med kommuner och va-huvudmän samt fastighetsägare i olika skeden av planarbete och strategiska frågor.

De senaste två åren har Johanna också arbetat med att bygga upp en arbetsgrupp för hållbara affärer på Lindahl. I denna grupp samlas kompetenser inom olika rättsområden för att bistå klienter med rådgivning om ESG-frågor och andra frågor kopplade till hållbart företagande.