Kurser

M&A-försäkring

Skapa trygghet och mervärde i företags- och fastighetstransaktioner genom proaktiv riskhantering och transaktionsförsäkringar

4

timmar

4995 SEK.

Innehåll

M&A-försäkring är ett samlingsnamn för ett flertal olika försäkringsprodukter som kan användas för att hantera transaktionsrelaterade risker och skapa mervärde för både säljare och köpare i ett förvärv eller en avyttring av bolag.


Exempelvis kan försäkringen nyttjas för att ge säljare en ”clean exit” vid avyttringar, men även för att säkra köparens relationer med management i målbolaget och bredda garantiskyddet som erbjuds i transaktionen. 


Kursen belyser ett flertal av dessa försäkringsprodukter med ett särskilt fokus på den mest frekvent använda M&A-försäkringen – Warranty & Indemnity-försäkring (W&I-försäkring, även kallad garantiförsäkring) – för att ge en djupare förståelse för produktens användningsområde, fördelar, och process tillsammans med diskussioner och praktiska inspel kring DD-scoping (inklusive från ett legalt, finansiellt och skattemässigt perspektiv) och försäkringstekniska och legala aspekter kopplade till aktieöverlåtelseavtalet. 


Vidare erbjuds en genomgång av den senaste skadestatistiken inom W&I-försäkringsområdet för att belysa de mest relevanta riskerna i en transaktion (typ av skador och skadefrekvens), konkreta skadeexempel, samt en övergripande diskussion kring skadehanteringsprocessen.


Nyttan med kursen


På kursen får du bland annat:


  • God förståelse för olika typer av M&A-relaterade försäkringslösningar som kan aktualiseras i företags- och fastighetstransaktioner och vid specifik riskhantering.
  • Gedigen kunskap om W&I-försäkringen, inklusive dess användningsområden och fördelar.
  • En djupdykning kring samspelet mellan aktieöverlåtelseavtalet och W&I-försäkringen, inklusive försäkringstekniska inspel kring bland annat säljarens garantier, definitioner och ansvarsbegränsningar.
  • Inspel kring DD-scoping – vad är viktigt att tänka på vad avser DD-scoping i en försäkrad transaktion, exempelvis när ett målbolag har verksamhet och/eller dotterbolag i ett flertal olika jurisdiktioner, och vilka förväntningar har normalt försäkringsgivarna på DD-arbetet? Vidare diskuteras påverkan av intern DD jämfört med extern DD i försäkrade transaktioner.
  • Insikt i W&I-försäkringsprocessen: vad kan vara relevant att ha i åtanke – både från säljarens och köparens perspektiv – när en försäkrad transaktionsprocess planeras eller påbörjas?
  • En uppdatering kring senaste trender och utveckling från M&A-försäkringsperspektiv, skadefall (typ av skador och skadefrekvens), konkreta skadeexempel, samt en övergripande diskussion kring skadehanteringsprocessen.


Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som på något sätt kommer i kontakt eller arbetar aktivt med förvärv och/eller avyttringar av företag eller fastigheter, exempelvis CEOs/CFOs, entreprenörer och företagsgrundare, investment managers, M&A managers, advokater, investment banking/corporate finance, bolagsjurister, risk managers, transaktionsrådgivare (inklusive finansiella rådgivare, skatterådgivare, tekniska rådgivare, m.fl.), samt de som i övrigt vill lära sig mer om hur M&A-försäkringar fungerar och hur de kan addera mervärde i en transaktion.


Användningen av M&A-försäkringar är inte begränsad till specifika typer av företags-/fastighetstransaktioner eller sektorer.


Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.­­­­­


Kursen hålls utav Ken Jemtrén och Eddie Johansson samt Carl Christian Rösiö som gästföreläsare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.