Nätverk

Nätverk i M&A, Södra Sverige

Vi djupdyker i M&A som tillväxtstrategi och i hur man uppnår ett lyckat företagsförvärv.

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

Hur skiljer sig verksamhetsöverlåtelse och aktieöverlåtelse åt, och när bör köpare respektive säljare välja det ena eller det andra? Hur kan man använda M&A som tillväxtstrategi, och vad krävs för att uppnå ett lyckat företagsförvärv? För att framgångsrikt kunna genomföra lokala och internationella företagsförvärv och överlåtelser, krävs en kunskap kring hur M&A ska struktureras, en förståelse för juridiska avtal och skattemässiga överväganden. Idag ställs även högre krav på hållbarhetsrapportering, vilket gör det allt viktigare att skapa en förståelse kring ESG ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv. 


I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ut både ett praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna har även stor möjlighet att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:


  • Transaktionsstrukturer; verksamhetsöverlåtelse eller aktieöverlåtelse, för- och nackdelar, försäljning av del av företag / återinvestering. Earn-outs.
  • Köpeskillingsmekanismer och särskilt “EV to Equity-bridge".
  • M&A som tillväxtstrategi.
  • Försäljningsprocessen - fördjupad förståelse för säljaren/s upplevelser.
  • Skatt och M&A. Strukturering, nya regler om ränteavdrag och transaktionskostnader. För- och nackdelar. Skattemässig due dilligence. Fokus på scoping, process och utförande.
  • M&A-försäkring, för- och nackdelar.
  • Hot topics; ESG, FDI och sanktioner. Hur påverkar det nya regulatoriska landskapet transaktionsmarkanden?

 
Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till Corporate Finance ansvariga inom investment banking avdelningar, rådgivare inom M&A, Bolag som är börsnoterade och onoterade med M&A som tillväxt strategi, revisorer inom revisionsfirmor med transaktions- service- eller corporate finance-avdelningar, Heads of capital markets hos corporate finance firmor och andra, som erbjuder M&A-relaterade konsulttjänster, ansvariga i kapitalfonder och venturefonder, bolagsjurister och nyckelmedarbetare i större verksamheter som både överlåter och köper andra bolag. Relevanta chefer och specialister från försäkringsbolag som erbjuder M&A försäkringar samt relevanta chefer och specialister motsvarande från Näringsdepartementet, Finansinspektionen och Stockholmsbörsen. Advokater med expertis inom M&A.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.


Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎