Nätverk

Nätverk i M&A, Södra Sverige

Vi djupdyker i M&A som tillväxtstrategi och i hur man uppnår ett lyckat företagsförvärv

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Hur skiljer sig verksamhetsöverlåtelse och aktieöverlåtelse åt, och när bör köpare respektive säljare välja det ena eller det andra? Hur kan man använda M&A som tillväxtstrategi, och vad krävs för att uppnå ett lyckat företagsförvärv? För att framgångsrikt kunna genomföra lokala och internationella företagsförvärv och överlåtelser, krävs en kunskap kring hur M&A ska struktureras, en förståelse för juridiska avtal och skattemässiga överväganden. Idag ställs även högre krav på hållbarhetsrapportering, vilket gör det allt viktigare att skapa en förståelse kring ESG ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv. 


I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ut både ett praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna har även stor möjlighet att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:


 • Asset deals
 • Risker i transaktioner och hur dessa hanteras
 • Förhandlingstaktik / teknik
 • Villkor för integration som del av SPA
 • Best practice kring olika frågor, samt deltagarerfarenheter.
 • Varianter på earn out
 • Utbyte med deltagare kring verkliga case/situationer etc.
 • Värderingsutmaningar i en förändrad miljö
 • Skatt och M&A. Strukturering, nya regler om ränteavdrag och transaktionskostnader. För- och nackdelar. Skattemässig due dilligence. Fokus på scoping, process och utförande.
 • Carve out
 • Joint Venture
 • Hot topics ESG, FDI,
 • Senaste nyheterna & praxis

Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till Corporate Finance ansvariga inom investment banking avdelningar, rådgivare inom M&A, Bolag som är börsnoterade och onoterade med M&A som tillväxt strategi, revisorer inom revisionsfirmor med transaktions- service- eller corporate finance-avdelningar, Heads of capital markets hos corporate finance firmor och andra, som erbjuder M&A-relaterade konsulttjänster, ansvariga i kapitalfonder och venturefonder, bolagsjurister och nyckelmedarbetare i större verksamheter som både överlåter och köper andra bolag.


Relevanta chefer och specialister från försäkringsbolag som erbjuder M&A försäkringar samt relevanta chefer och specialister motsvarande från Näringsdepartementet, Finansinspektionen och Stockholmsbörsen. Advokater med expertis inom M&A.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.