Undervisare

Tillbaka

Ken Jemtrén

Co-Head, M&A-försäkring, Söderberg & Partners

Ken leder Söderberg & Partners avdelning för M&A-relaterad försäkringsrådgivning. Ken är jurist med mångårig erfarenhet av M&A-relaterad försäkringsrådgivning och förmedling av M&A-försäkringar i hundratals företagstransaktioner under de senaste åren. Ken har bred erfarenhet från några av de största nordiska transaktionerna i närtid, men assisterar även frekvent medelstora och mindre bolag med aktiv M&A-agenda i så väl som i traditionella privata förvärv och avyttringar som i carve-outs, kapitalresningar och publika förvärv.