Kurser

LVU för offentliga biträden – delkurs 1

 Process och biträdets roll

6,5

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Kursserien behandlar relevant lagstiftning på ett enkelt och greppbart sätt där deltagarna oavsett tidigare erfarenhet kommer utvecklas i rollen som offentligt biträde.

Detta är den första delen i en kursserie som innefattar LVU-uppdragets gång från det att man blir förordnad som offentligt biträde fram till dess att uppdraget avslutas i Högsta förvaltningsdomstolen.

Föreläsaren, Felix Nelson, som arbetat med denna typ av mål i cirka 5 års tid delar med sig av tips på hur arbetet för det offentliga biträdet kan effektiviseras samt vad som är viktigt att tänka på under uppdragets gång. Kunskapen kan tillämpas dagligen för den som arbetar med LVU-mål där deltagarna efter kursseriens gång kommer ha kunskap i:
 • Den övergripande LVU-processen.
 • Spetskompetens i bevisvärdering.
 • Hur arbetet praktiskt kan läggas upp för att effektivisera och förenkla processen för biträdet.
 • Att vårda klientrelationer. Att agera i domstol.

Den här delen av kursen ger en grundläggande genomgång om rättsområdet, möjlighet till diskussioner och är praktiskt tillämpbart.

Kursen behandlar bland annat:

 • Grundläggande förutsättningar för LVU
 • Miljöfall 2§
 • Beteendefall 3§
 • Det omedelbara omhändertagandet
 • Muntlig förhandling
 • Överklaga till kammarrätt
 • Överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen
 • Klientvård

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och jurister som arbetar som offentliga biträden och ställföreträdare i LVU-mål. Kursen är anpassad för såväl nybörjare som för mer rutinerade biträden.

Program

08.30-09.00 Registrering

09.00-12.00 Pass 1 inkl. kaffepaus
 • Grundläggande förutsättningar för LVU
 • Miljöfall 2§
 • Beteendefall 3§ 
 • Det omedelbara omhändertagandet  

12.00-13.00 Lunch 

13.00-16.30 Pass 2 inkl. kaffepaus
 • Muntlig förhandling i förvaltningsrätt
 • Överklagan till kammarrätt
 • Överklagan till Högsta förvaltningsdomstol 
 • Klientvård  

16.30 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.