Undervisare

Tillbaka

Felix Nelson

Advokat och managing associate, Advokatfirman HUNDRA

Felix arbetar idag som advokat och har bl.a. utbildat socialsekreterare inom LVU tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt jurister och advokater.