Kurser

Lokalhyresavtalet

Fällor och fallgropar

6,5

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna om tvingande regler till förmån för hyresgästen med rent kommersiella frågeställningar, för såväl uthyrare som hyresgäst. Många frågor är specifika för det kommersiella lokalhyresavtalet och hanteringsfelen är vanliga och ofta dyrköpta.

Kursen behandlar det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment i ett praktiskt riskperspektiv. Två av tyngdpunkterna rör att skriva och tolka hyreskontrakt, med utgångspunkt i det på marknaden vanliga formuläret från Fastighetsägarna Sverige (12B.3) samt uppsägning av lokalhyresavtal. Innehållet inkluderar utvecklingen inom praxis under de senaste åren samt konsekvenserna av nyligen genomförda ändringar i lagstiftningen.

Kursen utvecklar dina kunskaper i:

 • Tvingande lag; vad kan man avtala?
 • Att skriva och tolka hyresavtal, Fastighetsägarna Sveriges formulär (12B.3)
 • Särskilda klausuler (borgen, besittningsskydd/avståendeavtal m.m.)
 • Tillåten användning, avvikelser
 • Lokalens skick, underhållsansvar och ansvar för skada
 • Hyresvärdens felansvar; påföljder alt. sanktionerna Hyresgästens uppsägning - för avflyttning
  - för ändring av villkoren; hyresgästens bundenhet
 • Hyresvärdens uppsägning för avflyttning
 • Dito för omförhandling
  - bundenhet från avtalssynpunkt
  - bundenhet från skadeståndssynpunkt
 • Vad händer i hyresnämnden; taktiska frågor
 • Uppskovsprövning
 • Skadestånd vid obefogad förlängningsvägran
 • Skadeståndets beräkning vid flyttning eller nedläggning av rörelsen

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bankjurister, jurister anställda inom stat och kommun samt till jurister vid företag och organisationer som kommer i kontakt med hyresrättsliga frågeställningar.
Kursen förutsätter viss kunskap inom ämnesområdet.

Program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås
 
09:00 - 10:30
 
 • Hyra – avgränsningar och grundläggande begrepp 
 • Avtalstid, uppsägningsskyldighet 
 • Lokalens skick, underhåll, tillåten användning, brist i lokalen, felansvar/påföljder, avtalsutrymmet 
 
10:30 - 10:45 Kaffepaus 
 
10:45 – 12:00 
Uppsägningar, hyresvärdens/hyresgästens, formkrav i olika fall, överlämnande 
 
12:00- 13:00 Lunch 
 
13:00 - 15:00 
 • Att skriva/tolka lokalhyresavtal (12B.3), borgen och andra särskilda avtalsklausuler 
 • Hyresgästens indirekta skydd för besittningen 
 • ”Obligatorisk” medling i hyresnämnd, hyresvärdens bundenhet, taktiska frågor 
 • Skadeståndsfallen/obefogad förlängningsvägran 
 • Flyttning eller nedläggning? Skadeberäkning/-värdering, ersättningsgilla poster 
 • Yttrande om marknadshyra/ersättningslokal 
 • Uppskov med avflyttning 
 
15:00 - 15:20 Kaffepaus 
 
15:20 - 16:30 
 • Störningar, inom hyresförhållandet/miljöbalken 
 • Överlåtelse, upplåtelse av hyresrätten 
 • Förverkande (hävning) 
 • Konkurs 
 
16:30 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.