Undervisare

Tillbaka

Tomas Underskog

Advokat och delägare, Advokatfirma Åberg

Tomas Underskog är advokat och delägare i advokatfirman Åberg & Co. Han har sedan snart tjugo år tillbaka arbetat med miljö- och fastighetsrättsliga frågor med särskild inriktning mot hyres- och entreprenadrätt. Han driver ofta mål i domstol och skiljenämnd och har därigenom stor erfarenhet av tvistelösning och de frågor som ofta ger upphov till tvist, vilket är en fördel även när avtal ska skrivas. Vidare är han medförfattare till en särskild kommentar till hyreslagen med tillhörande lagar och en ofta anlitad föreläaser inom miljö- och fastighetsrätten.