Undervisare

Tillbaka

Kristina Spegel

Legitimerad psykolog och organisationskonsult, Previa.,

Kristina Spegel är Legitimerad psykolog och organisationskonsult. För närvarande anställd på Previa. Hon har bred kompetens och erfarenhet vad det gäller arbete med chefs coachning, ledarutveckling samt arbete med utvecklingsfrågor på organisations- och chefsnivå. Bland uppdragsgivarna finns Åklagarmyndigheten, Swedavi, Trafikverket, Sweco, Gemalto, Agenda Advokatbyrå, Sveriges Radio, Astra Zeneca, ,med flera.

Kristina har många års erfarenhet av att arbeta med att utveckla ledningsgrupper på hög nivå samt att bygga och genomföra utvecklingsprogram för ledare och chefer. Arbetar gärna med större grupper utifrån storgruppsmetodik för att skapa förutsättningar till möten och samtal som leder till förändring och utveckling på djupet.

Arbetade tidigare som skådespelerska med närvaro och kommunikation som grundpelare och har en stark förankring i forskning och kunskap vad det gäller effekt och tillämpning i sitt arbete. Har god användning av sin erfarenhet som skådespelerska vad det gäller föreläsningsuppdrag, där hon är flitigt anlitad, samt i arbete med större grupper. Har gedigen erfarenhet av att arbeta med utbildningsprogram och även certifierat andra ibland annat Klart Ledarskap och Se sammanhangen.