Undervisare

Tillbaka

Jens Näsström

Arbetspsykolog och oberoende forskare,med specialisering mot jurister och professional services

Jens Näsström är arbetspsykolog och oberoende forskare och har i över femton års fokuserat på faktorer som bidrar till välbefinnande och prestation hos jurister. Genom dialog med aktörer i den juridiska branschen, egen och annan advokat-specifik forskning har han byggt upp en unik förståelse av hela talent management-cykeln i den juridiska sektorn – från rekrytering till ledarskap. Han har bland annat samarbetat med Sveriges Advokatsamfund, danska advokatsamfundet, Law Society, ThomsonReuters, norska Juristföreningen, JUSEK, Domstolsverket, JURO, Sveriges Bolagsjurister, International Bar Association och ett stort antal advokatbyråer i Sverige och internationellt.