Undervisare

Tillbaka

Christoffer Monell

Advokat, Mannheimer Swartling

Christoffer Monell är advokat och specialist counsel i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för tvistlösning. Han arbetar huvudsakligen med kommersiella tvister, ofta med insolvensrättslig anknytning. Under de senaste 20 åren har han varit ombud i ett stort antal domstolsprocesser och i såväl svenska som internationella skiljeförfaranden. Vidare har han flera års erfarenhet från tjänstgöring i tingsrätt och hovrätt och har därutöver varit skiljedomare i ett flertal mål. Christoffer Monell är en av författarna till Mannheimer Swartlings Guide till kommersiell tvistlösning (4:e uppl. 2021).