Kurser

Förvaltningsrätt i praktiken

En praktiskt orienterad överblick av förvaltningslagen

6,5

timmar

6900 SEK.

Innehåll

Kursen innebär en genomgång av den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande förvaltnings­rättsliga frågeställningarna, med särskild inriktning på de områden där den nya förvaltningslagen och nya domstolsavgöranden innebär förtydliganden och förändringar. Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevanta förarbeten och vägledande rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse.

Kursen behandlar bland annat:

 • Förvaltningslagens historik, systematik och tillämpningsområde.
 • Grundläggande principer och god förvaltning; serviceskyldighet m.m.
 • Allmänt om ärendehandläggning; tolkning och översättning, jäv m.m.
 • Initiering av ärende
 • Ärendeberedning; kommunicering, muntlig handläggning, utredningsansvar m.m.
 • Särskilt om försenad handläggning
 • Beslut; motivering m.m.
 • Besluts verkställighet; även inhibition m.m.
 • Rättelse och ändring
 • Överklagande; överklagbarhet, klagorätt, överklagandetid m.m.
 • Förvaltningsbesluts rättskraft

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister och övriga berörda tjänstemän inom statlig och kommunal förvaltning men också till t.ex. advokater, biträdande jurister, domare samt övriga praktiskt verksamma som kommer i kontakt med förvaltningsrättsliga frågeställningar.

Program

09.00-10.15 Pass 1 God förvaltning
 • Förvaltningslagens historik, systematik och tillämpningsområde 
 • Grundläggande principer och god förvaltning 
 
10.15-10.30 Kaffepaus

10.30-11.30 Ärendehandläggning 
 • Allmänt om handläggning av ärende 
 • Initiering av ett ärende 
 
11.30-12.30 Lunch 
 
12.30-14.30 Pass 3 Ärendehandläggning , fortsättning 
 • Ärendeberedning, åtgärder vid försenad handläggning 
 • Beslut och verkställighet av beslut 
 
14.30-14.45 Kaffepaus 

14.45-16.30 Ändring och överklagande
 • Rättelse och ändring av beslut 
 • Rättskraft  
 • Överklagande 
 
16:15-16:30 Sammanfattning och avslutning 

16.30 Kursen avslutas
 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +45 28 44 62 43
Email: zop@juc.dk

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.