Kurser

GDPR - Rättigheter, tillsyn och skadestånd

Vad behöver organisationer förbereda för att klara kraven?

6

timmar

8900 SEK.

Bakgrund

Genom GDPR har registrerade fått större möjligheter att agera och tillsynsmyndigheterna fått skarpare verktyg. När registrerade vill göra rättigheter gällande har organisationen en kort tid på sig att fatta beslut. Hanteringen innebär många komplexa frågeställningar som gör det viktigt att utforma organisationens struktur i förväg och agera rätt när något händer.

Sanktionsnivåerna kan bli höga. Till det kommer att registrerade kan väcka talan om skadestånd och agera i förhållande till många tillsynsmyndigheter (inte enbart Integritetsskyddsmyndigheten). I dag finns många frivilligorganisationer som stödjer registrerade vilket innebär att de kan agera med större kraft. Flera EU-domar på senare år har sitt ursprung i sådan aktivism, bland annat Schrems II. 


Nyttan med kursen

Under kursen får deltagarna uppdaterad kunskap om registrerades rättigheter, skadestånd, tillsynsmyndighetens befogenheter och agerande. 

 • Kunskap om förfarandet i rättighetshantering, artikel 12 GDPR. 
 • Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du står inför inom området registrerades rättigheter och skadestånd 
 • Djupare insikt i hur du analyserar och bedömer vad som omfattas av en begäran (begreppet personuppgifter) och hur olika rättigheter kopplas till principerna i artikel 5 GDPR. 
 • Registrerades rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheter och hur dessa kan interagera med varandra 
 • En förståelse för tillsynsmyndighetens arbete och hur sanktioner kan utformas enligt artikel 83 GDPR 
 • Verktyg att nyttja i rättighetshantering 
 • Överblick över EU-domstolens rättspraxis på området (rättsfall om rättigheter, skadestånd och begreppet personuppgifter) 
 • Rättigheter i GDPR i förhållande till andra mänskliga rättigheter 
 • Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsarbete på området (aktuella fall) 
 • Hur intresseorganisationer som Noyb agerar för att stödja registrerade 

 

Dagsprogram

 • Personuppgifter utifrån EU-domstolens synvinkel 
 • Förfarandet vid rättigheter 
 • Registrerades rättigheter 
 • Koppling till andra mänskliga rättigheter 
 • Skadestånd enligt artikel 83 
 • Befogenheter och sanktioner – vad kan olika tillsynsmyndigheter göra och hur avgörs sanktionernas storlek
   

Målgrupp

Fördjupningskurs för personer som på olika sätt arbetar med GDPR eller behöver ha förståelse för regelverket såsom advokater, jurister, dataskyddsombud, dataskyddsansvariga, compliance officers och internrevisorer.
 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +45 28 44 62 43
Email: zop@juc.dk

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.