Undervisare

Tillbaka

Per Tuvall

Dataskyddsombud,Trafikverket

Per Tuvall är dataskyddsexpert med en bakgrund inom systemutveckling, informationssäkerhet och strategiska ledningsfrågor. Per jobbar som Dataskyddsombud på Trafikverket och är en uppskattad föreläsare och utbildare inom dataskyddsområdet.