Kurser

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

Få en förståelse för sambandet mellan de rätt så svåröverskådliga materiella reglerna på området 

6,5

lektioner

8900 SEK.

Innehåll

Processen vid hyresnämnden och arrendenämnden berör många människor. I förhållande till rättegången vid allmän domstol har den flera särdrag. Denna kurs syftar till att man på ett initierat sätt ska kunna föra talan i nämnden, och undvika fällor och fel bland de mängder av tidsfrister och formkrav som finns i lagstiftningen. Den ger dig även ökad förståelse för sambandet mellan de rätt så svåröverskådliga materiella reglerna på området och hur processen ser ut för olika typer av tvister i nämnden. Ska man vända sig till allmän domstol eller till nämnden? Vilka skillnader och likheter finns i processreglerna? Hur går det till i praktiken vid olika typer av medling i nämnden? Vilken nytta har man av de särskilda ledamöterna i nämnden?

Kursen behandlar:

  • Allmänt om processen i hyres- och arrendenämnden
  • Materiella rättens processuella betydelse
  • Processledning och medling
  • Processramen
  • Bevisfrågor
  • Preliminärfrågor
  • Vissa särskilda processuella frågor
  • Förfarandet vid lokalmedling
  • Förfarandet i hovrätten
  • Nya regler om ljud- och bildupptagning, sammansättning, överklagande m.m.

Målgrupp

Kursen riktar sig till i första hand till jurister som kommer i kontakt med Hyres- Arrende- och Bostadsrättsliga tvister.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +45 28 44 62 43
Email: zop@juc.dk

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.